Kat. A

 

Kurs podstawowy kat. A (30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych + materiały + egzamin wewnętrzny) –  1500 zł  plus 200 zł badanie lekarskie ( cena wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.17.07.2014r.)

Kategoria  A uprawnia do kierowania:

 a) motocyklem;
 b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
 c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy;
 d)  motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW (minimalny wymagany wiek: 21 lat).

 

Warunek uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. A to:

a) 20 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2,
b) 21 lat — dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW (20,39KM), jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A [czyli aby wejść na większą trajkę lub motocykl z wózkiem, musisz mieć roczne doświadczenie na dużych motocyklach – przyp. red.],
c) 24 lata — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2.
d) uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
e) posiadanie nadanego numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę)

 

UWAGA, WAŻNE.

PKK

Nowe przepisy, które zaczęły obowiązywać 19 stycznia 2013 r., nakładają na kandydata na kierowcę obowiązek uzyskania w starostwie tzw. Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

 

Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania.

W celu uzyskania PKK kandydat na kierowcę musi dostarczyć do starostwa następujące dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie prawa jazdy (wypełniamy na miejscu)
  2. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna – jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia
  3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami (można badanie lekarskie zrobić u naszego lekarza w pon. od 18.00)
  4. Kolorową fotografię 3,5×4,5cm (możemy zdjęcie zrobić u nas na miejscu przed lub po wizycie u lekarza)
  5. Kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli je posiada
  6. Upoważnienie – jeżeli uzyskanie PKK powierza się innej osobie

Starostwo w ciągu 2 dni roboczych od złożenia dokumentów przydzieli indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę (bardzo często numer PKK jest przydzielany od ręki). Posiadając już numer PKK, należy następnie zapisać się na kurs w szkole jazdy.

 

Zadania egzaminacyjne: 2013

a) Przygotowanie sie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy
b) Jazda po łukach w kształcie cyfry 8
c) Slalom powolny pomiędzy bramkami
d) Slalom szybki 30km/h (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)
e) Ominięcie przeszkody prędkość 50 km/h
f) Ruszanie pod górkę
g) Jazda po mieście

Egzaminy w Warszawie odbywają się przy ul.Odlewniczej 8.

 

Chcemy być lepsi !

Jesteśmy do Waszej dyspozycji i czekamy na zgłoszenia, uwagi, propozycje.

Polub nas na Facebooku.