Kat. A1

 

Kurs podstawowy kat. A (30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych + materiały + egzamin wewnętrzny) –   1500 zł plus 200 zł badanie lekarskie (cena wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 17.07.2014r. )

Kategoria  A1 uprawnia do kierowania:

a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Warunek uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. A1 to:

 – minimalny wymagany wiek: 15 lat i 9 miesięcy
 – pisemna zgoda rodzica lub opiekuna
 – uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem                                                                                                                                                                                          – posiadanie nadanego numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę)

UWAGA, WAŻNE.

PKK

Nowe przepisy, które zaczęły obowiązywać 19 stycznia 2013 r., nakładają na kandydata na kierowcę obowiązek uzyskania w starostwie tzw. Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

 

Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania.

W celu uzyskania PKK kandydat na kierowcę musi dostarczyć do starostwa następujące dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie prawa jazdy (wypełniamy na miejscu)
  2. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna – jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia
  3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami (można badanie lekarskie zrobić u naszego lekarza w pon. od 18.00)
  4. Kolorową fotografię 3,5×4,5cm (możemy zdjęcie zrobić u nas na miejscu przed lub po wizycie u lekarza)
  5. Kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli je posiada
  6. Upoważnienie – jeżeli uzyskanie PKK powierza się innej osobie

Starostwo w ciągu 2 dni roboczych od złożenia dokumentów przydzieli indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę (bardzo często numer PKK jest przydzielany od ręki). Posiadając już numer PKK, należy następnie zapisać się na kurs w szkole jazdy.

Zadania egzaminacyjne: 2013

a) Przygotowanie się do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy
b) Jazda po łukach w kształcie cyfry 8
c) Slalom powolny pomiędzy bramkami
d) Slalom szybki 30 km/h (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)
e) Ominięcie przeszkody prędkość 50 km/h
f) Ruszanie pod górkę
g) Jazda po mieście

Egzaminy w Warszawie odbywają się przy ul.Odlewniczej 8.

 

Chcemy być lepsi !

Jesteśmy do Waszej dyspozycji i czekamy na zgłoszenia, uwagi, propozycje.

Polub nas na Facebooku.