kat. b

ELMOL.  NAJLEPSZA SZKOŁA JAZDY W  WARSZAWIE.

Bez tytułu

UWAGA! NOWOŚĆ!

 

Jazdy na placu manewrowym WORD w cenie kursu.

plac WORD

 

Statystyczna zdawalność egzaminu praktycznego na prawo jazdy w Polsce to około 33%, a więc ponad 60% osób nie zdaje egzaminu za pierwszym podejściem. Okazuje się, że ponad 40% „oblanych” egzaminów kończy się na placu manewrowym. Chcemy aby nasi kursanci osiągnęli 100% skuteczność na placu manewrowym i mamy nadzieję, że nasza oferta w tym pomoże.

Stawiamy na jakość, rzetelność i skuteczność.

DZIĘKUJEMY ZA OKAZANE NAM ZAUFANIE.

 

Warunek uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. B to:

  • ukończone 17 lat i 9 miesięcy,
  • aktualne badania lekarskie
  • posiadanie nadanego PKK (Profil Kandydata na Kierowcę)

 

Kurs kat. B podstawowy ( Hyundai I20 ) (30 godzin teorii i 30 godzin zajęć praktycznych + 4 godz. na symulatorze jazdy + 1 egz. wew. + 30 min. na placu WORD) 1900 zł  1700 zł
Kurs kat. B podstawowy   (Skoda Fabia) (30 godzin teorii i 30 godzin zajęć praktycznych + 4 godz. na symulatorze jazdy + 1 egz. wew. + 30 min. na placu WORD) 1800 zł  1600 zł
Kurs kat. B podstawowy na automacie ( Toyota Yaris Hybrid ) (30 godzin teorii i 30 godzin zajęć praktycznych + 4 godz. na symulatorze jazdy + 1 egz. wew. + 30 min. na placu WORD) 2000 zł  1700 zł
Kurs kat. B rozszerzony PLUS (30 godzin teorii i 40 godzin zajęć praktycznych + 5 godz. na symulatorze jazdy + 1 egz. wew.  + 30 min. na placu WORD) 2050 zł   TO SIĘ OPŁACA!
Kurs kat. B rozszerzony MEGA  (30 godzin teorii i 50 godzin zajęć praktycznych + 5 godz.  na symulatorze jazdy +1 egz. wew.  + 30 min. na placu WORD) 2300 zł     POLECAMY!
Kurs kat. B VIP!!!    (30 godzin teorii i 30 godzin zajęć praktycznych + 4 godz. na symulatorze jazdy+ 1 egzamin wewnętrzny,                                                                                                                                                                                  rozpoczynanie i kończenie  jazd w dowolnym miejscu) 2500 zł

 

 

Wynajem auta na egzamin (Toyota Yaris Hybrid AUTOMAT) – 180zł

Wynajem auta na egzamin (Skoda Fabia) – 100 zł

 

Kursy odbywają się w  dwa weekendy w godzinach  9-15 (zajęcia teoretyczne) .

Natomiast zajęcia praktyczne (jazdy) odbywają się 7 dni w tygodniu w godzinach 7-22.

 

W cenie kursu otrzymujesz materiały potrzebne do nauki (podręcznik i dostęp do aktualnej bazy pytań).

 

Badanie lekarskie kosztuje 200 zł (cena wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 17.07.2014r). Lekarz przyjmuje w każdy poniedziałek od godz.17 w siedzibie naszej firmy przy ul. Wałbrzyskiej 11 lok.182 B. Wizytę prosimy umówić telefonicznie pod numerem tel.883997997.

 

 

UWAGA, WAŻNE!

PKK

Nowe przepisy, które zaczęły obowiązywać 19 stycznia 2013 r., nakładają na kandydata na kierowcę obowiązek uzyskania w starostwie tzw. Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

 

Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania.

W celu uzyskania PKK kandydat na kierowcę musi dostarczyć do starostwa następujące dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie prawa jazdy (wypełniamy na miejscu)
  2. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna – jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia
  3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami (można badanie lekarskie zrobić u naszego lekarza w pon. od 18.00)
  4. Kolorową fotografię 3,5×4,5cm (możemy zdjęcie zrobić u nas na miejscu przed lub po wizycie u lekarza)
  5. Kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli je posiada
  6. Upoważnienie – jeżeli uzyskanie PKK powierza się innej osobie

Starostwo w ciągu 2 dni roboczych od złożenia dokumentów przydzieli indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę (bardzo często numer PKK jest przydzielany od ręki). Posiadając już numer PKK można rozpocząć szkolenie.

 

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg (dodatkowo wymagane jest zdanie części praktycznej egzaminu państwowego)
d) motorowerem
e) czterokołowcem

 

 

 

Chcemy być lepsi !

Jesteśmy do Waszej dyspozycji i czekamy na zgłoszenia, uwagi, propozycje.

Polub nas na Facebooku.

 

 

SZKOŁA JAZDY MOKOTÓW

SZKOŁA JAZDY URSYNÓW

SZKOŁA JAZDY MIASTECZKO WILANÓW

SZKOŁA JAZDY WARSZAWA