PKK

Nowe przepisy, które zaczęły obowiązywać 19 stycznia 2013 r., nakładają na kandydata na kierowcę obowiązek uzyskania w starostwie tzw. Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

 

Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania.

W celu uzyskania PKK kandydat na kierowcę musi dostarczyć do starostwa następujące dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie prawa jazdy (wypełniamy na miejscu)
  2. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna – jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia
  3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami (można badanie lekarskie zrobić u naszego lekarza w pon. od 18.00)
  4. Kolorową fotografię 3,5×4,5cm (możemy zdjęcie zrobić u nas na miejscu przed lub po wizycie u lekarza)
  5. Kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli je posiada
  6. Upoważnienie – jeżeli uzyskanie PKK powierza się innej osobie

Starostwo w ciągu 2 dni roboczych od złożenia dokumentów przydzieli indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę (bardzo często numer PKK jest przydzielany od ręki). Posiadając już numer PKK, należy następnie zapisać się na kurs w szkole jazdy.

 

Chcemy być lepsi !

Jesteśmy do Waszej dyspozycji i czekamy na zgłoszenia, uwagi, propozycje.

Polub nas na Facebooku.