ZDAWALNOŚĆ!!!

Statystyki zdawalności za 2014r

Statystyki zdawalności naszych uczniów na egzaminach państwowych w WORD Warszawa za 2013 rok (wszystkie podejścia)

Statystyki zdawalności naszych uczniów na egzaminach państwowych w WORD Warszawa za 2013 rok (wszystkie podejścia)