kategoria_a1

KURS PRAWA JAZDY KAT A1

Prawo jazdy kategorii A1 daje możliwość poruszania się po drogach motocyklem o małej pojemności do 125 cm3. Jest to idealna sposobność na zapoznanie się ze specyfiką kierowania motocyklami oraz wyrobienia odpowiednich nawyków. Wystarczy, że skończyłeś minimum 15 lat i 9 miesięcy.

W cenie kursu otrzymujesz materiały potrzebne do nauki (podręcznik i dostęp do aktualnej bazy pytań).

Zapisz się >>

Cennik >>

Warunek uczestnictwa w kursie na kat A1 to:

 • minimalny wymagany wiek: 15 lat i 9 miesięcy;
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna;
 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem;
 • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK);

Kategoria A1 prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Przebieg kursu:

 • 01. BADANIA LEKARSKIE

  Obowiązkowe badanie lekarskie

 • 02. REJESTRACJA W URZĘDZIE

  Wyrobienie w urzędzie miasta w miejscu zameldowania numeru PKK

 • 03. ZAJĘCIA TEORETYCZNE - 30h

  Ukończona teoria w ośrodku lub samodzielna nauka

 • 04. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - 20h

  Odbycie zajęć praktycznych po zrealizowaniu teorii

 • 05. EGZAMIN WEWNĘTRZNY

  Egzamin wewnętrzny w ośrodku (teoretyczny i praktyczny)

 • 06. EGZAMIN W WORD

  Egzamin państwowy w WORD (teoretyczny i praktyczny)

Kursy prawa jazdy w promocyjnych cenach – zadzwoń!

+48 883 997 997