kurs_b_automat warszawa

KURS PRAWA JAZDY KAT B AUTOMAT

Prawo jazdy kategorii B z automatyczną skrzynią biegów uprawnia do kierowania tych samych pojazdów co kategoria B. Czyli pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z wyjątkiem autobusu i motocykla, jednak tylko z automatyczną skrzynią biegów.

Zapisz się >>

Cennik >>

Warunek uczestnictwa w kursie na kat B automat to:

 • ukończone 18 lat lub 17 lat i 9 miesięcy za zgodą opiekuna;
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do rozpoczęcia kursu;
 • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK);
 • obecność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe lub zaświadczenie o studiach co najmniej od 6 miesięcy;

Kategoria prawa jazdy B automat uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w punkcie pierwszym, oraz z przyczepy lekkiej (do 750 kg);
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w punkcie pierwszym oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg (dodatkowo wymagane jest zdanie części praktycznej egzaminu państwowego);
 • motorowerem;
 • czterokołowcem;

Przebieg kursu:

 • 01. BADANIA LEKARSKIE

  Obowiązkowe badanie lekarskie

 • 02. REJESTRACJA W URZĘDZIE

  Wyrobienie w urzędzie miasta w miejscu zameldowania numeru PKK

 • 03. ZAJĘCIA TEORETYCZNE - 30h

  Ukończona teoria w ośrodku lub samodzielna nauka

 • 04. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - 30h

  Odbycie zajęć praktycznych po zrealizowaniu teorii

 • 05. EGZAMIN WEWNĘTRZNY

  Egzamin wewnętrzny w ośrodku (teoretyczny i praktyczny)

 • 06. EGZAMIN W WORD

  Egzamin państwowy w WORD (teoretyczny i praktyczny)

Kursy prawa jazdy w promocyjnych cenach – zadzwoń!

+48 883 997 997