kwalifikacja_wstepna_c

KWALIFIKACJA WSTĘPNA KATEGORIA C WARSZAWA

Kurs kwalifikacji wstępnej kat. C jest przeznaczony dla osób, które chcą pracować w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego. Organizujemy kursy kwalifikacji wstępnej, przyspieszonej, uzupełniającej i uzupełniającej przyspieszonej, które dotyczą wszystkich kierowców, którzy po raz pierwszy otrzymali  kat. C (samochód ciężarowy) po 10 września 2009 r. i zamierzają pracować jako kierowca zawodowy w transporcie towarów.

Zapisz się >>

Cennik >>

Kurs kwalifikacja wstępna (przyspieszona)

To obowiązkowe szkolenie dla osób, które chcą chcą wykonywać zawód kierowcy ciężarówki lub autobusu.

Czas trwania kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej: 140 godzin.
Średni czas trwania kursu kwalifikacji pełnej wynosi 22 dni. 130 godzin to zajęcia teoretyczne, a 10 godzin to zajęcia praktyczne (z czego 2 godziny to jazdy na płycie poślizgowej w warunkach specjalnych oraz 8 godzin obejmuje jazdy w ruchu drogowym).

W cenie kursu uwzględnione są materiały szkoleniowe oraz egzamin państwowy z kwalifikacji (przyspieszonej) wstępnej.

Kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona

Kurs przeznaczony jest do osób które ukończyły wcześniej kurs kwalifikacji wstępnej kat. C lub D, i chcą zdobyć dodatkowe uprawnienia. Kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona przeznaczona jest dla osób które zamierzają zawodowo wykonywać przewóz osób, lub rzeczy.

Kurs trwa 35 godzin zajęć. Teoria – 32,5 godziny, pozostałe 2,5 godziny zajęć to część praktyczna.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej trwa 15 minut. W jego zakres wchodzi jedynie część specjalistyczna składająca się z 10 pytań.

Zakres pytań dotyczy tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E.

Warunek uczestnictwa w kursie kwalifikacji:

 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem;
 • każda osoba, która jest obywatelem PL, osoba przebywająca na terenie RP od co najmniej 185 dni w roku lub studiująca na terenie RP lub będąca obywatelem innego kraju ale zamierzająca wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP, bez względu na wiek i płeć;
 • Osoba przystępująca do kursu nie musi posiadać prawa jazdy danej kategorii!;

Kwalifikacja wstępna uprawnia do:

Po przejściu szkolenia powołany przez Wojewodę przewodniczący komisji wystawia zaświadczenia o pozytywnym zaliczeniu szkolenia wstępnej kwalifikacji. Posiadając te dokumenty wraz z badaniem lekarskim i psychologicznym należy zgłosić się do wydziału komunikacji gdzie zostaje wystawione nowe prawo jazdy z informacja o ukończonym kursie.

Pracodawca ma prawo zatrudnić kierowcę po otrzymaniu tych dokumentów jeśli osoba ta ukończyła 18 lat dla chcących pracować jako kierowca samochodu ciężarowego lub 21 lat dla kierowców chcących pracować jako kierowca autobusu.

Egzamin państwowy

Zgodnie z ustawą egzamin po kursie kwalifikacji wstępnej może zostać ustalony po ukończeniu szkolenia i zawsze jest organizowany w tym samym ośrodku, w którym kursant uczęszcza na zajęcia. Komisja egzaminacyjna zostaje wybrana przez przewodniczącego komisji, którego wybiera Wojewoda właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka.

Egzamin po kursie wstępnej kwalifikacji – pełnej i przyspieszonej – przebiega w formie testu złożonego z części podstawowej (20 pytań) i z części specjalistycznej dla kategorii prawa jazdy C lub D (10 pytań). Kursant zda jeśli nie popełni więcej niż 4 błędy w części podstawowej oraz więcej niż 5 błędów w części specjalistycznej.

Na egzamin po kursie kwalifikacja wstępna uzupełniająca i uzupełniająca przyspieszona składa się test tylko z części specjalistycznej dla kategorii prawa jazdy C lub D (10 pytań). Kursant zda jeśli nie popełni więcej niż 5 błędów.

Przebieg kursu:

 • 01. BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE

  Obowiązkowe badanie lekarskie i psychologiczne

 • 02. ZAJĘCIA TEORETYCZNE

  Ukończona teoria

 • 03. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

  Odbycie zajęć praktycznych

 • 04. EGZAMIN

  Egzamin państwowy

Kursy prawa jazdy w promocyjnych cenach – zadzwoń!

+48 883 997 997