kwalifikacja_wstepna_c

KWALIFIKACJA WSTĘPNA KATEGORIA C WARSZAWA

Kurs kwalifikacji wstępnej kat. C jest przeznaczony dla osób, które chcą pracować w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego. Organizujemy kursy kwalifikacji wstępnej, przyspieszonej, uzupełniającej i uzupełniającej przyspieszonej, które dotyczą wszystkich kierowców, którzy po raz pierwszy otrzymali  kat. C (samochód ciężarowy) po 10 września 2009 r. i zamierzają pracować jako kierowca zawodowy w transporcie towarów.

Zapisz się >>

Cennik >>

Kurs kwalifikacja wstępna (przyspieszona)

To obowiązkowe szkolenie dla osób, które chcą chcą wykonywać zawód kierowcy ciężarówki lub autobusu.

Czas trwania kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej: 140 godzin.
Średni czas trwania kursu kwalifikacji pełnej wynosi 22 dni. 130 godzin to zajęcia teoretyczne, a 10 godzin to zajęcia praktyczne (z czego 2 godziny to jazdy na płycie poślizgowej w warunkach specjalnych oraz 8 godzin obejmuje jazdy w ruchu drogowym).

W cenie kursu uwzględnione są materiały szkoleniowe. Egzaminy odbywają się w WORD. Do rozpoczęcia szkolenia na kwalifikację wymagany jest PKZ (Profil Kierowcy Zawodowego).

Kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona

Kurs przeznaczony jest do osób które ukończyły wcześniej kurs kwalifikacji wstępnej kat. C lub D, i chcą zdobyć dodatkowe uprawnienia. Kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona przeznaczona jest dla osób które zamierzają zawodowo wykonywać przewóz osób, lub rzeczy.

Kurs trwa 35 godzin zajęć. Teoria – 32,5 godziny, pozostałe 2,5 godziny zajęć to część praktyczna.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej trwa 15 minut. W jego zakres wchodzi jedynie część specjalistyczna składająca się z 10 pytań.

Zakres pytań dotyczy tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E.

Warunek uczestnictwa w kursie kwalifikacji:

 • uzyskanie PKZ (Profil Kierowcy Zawodowego);
 • każda osoba, która jest obywatelem PL, osoba przebywająca na terenie RP od co najmniej 185 dni w roku lub studiująca na terenie RP lub będąca obywatelem innego kraju ale zamierzająca wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP, bez względu na wiek i płeć;
 • Osoba przystępująca do kursu nie musi posiadać prawa jazdy danej kategorii!

Kwalifikacja wstępna uprawnia do:

 • Po przejściu szkolenia udajemy się na egzamin do WORD (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego).
 • Po zdanym egzaminie udajemy się do wydziału komunikacji po nowe prawo jazdy.

Egzamin państwowy

Zgodnie z ustawą egzamin po kursie kwalifikacji wstępnej zdajemy w Wojewódzkich Ośrodkach uchu Drogowego.

Egzamin po kursie wstępnej kwalifikacji – pełnej i przyspieszonej – przebiega w formie testu złożonego z części podstawowej (20 pytań) i z części specjalistycznej dla kategorii prawa jazdy C lub D (10 pytań). Kursant zda jeśli nie popełni więcej niż 4 błędy w części podstawowej oraz więcej niż 5 błędów w części specjalistycznej.

Na egzamin po kursie kwalifikacja wstępna uzupełniająca i uzupełniająca przyspieszona składa się test tylko z części specjalistycznej dla kategorii prawa jazdy C lub D (10 pytań). Kursant zda jeśli nie popełni więcej niż 5 błędów.

Przebieg kursu:

 • 01. BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE

  Obowiązkowe badanie lekarskie i psychologiczne

 • 02. ZAJĘCIA TEORETYCZNE

  Ukończona teoria

 • 03. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

  Odbycie zajęć praktycznych

 • 04. EGZAMIN

  Egzamin państwowy

Kursy prawa jazdy w promocyjnych cenach – zadzwoń!

+48 883 997 997