elmol2_pkk

PKK - CO TO JEST?

Przepisy, które zaczęły obowiązywać 19 stycznia 2013 r., nakładają na kandydata na kierowcę obowiązek uzyskania w starostwie tzw. Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania.

W celu uzyskania PKK kandydat na kierowcę musi dostarczyć do starostwa następujące dokumenty:

  • Wniosek o wydanie prawa jazdy (wypełniamy na miejscu);
  • Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna – jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia;
  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami (badanie lekarskie można zrobić u naszego lekarza w pon. od 18.00);
  • Kolorową fotografię 3,5×4,5cm;
  • Kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli kandydat je posiada;
  • Upoważnienie – jeżeli uzyskanie PKK powierza się innej osobie;

Ile trzeba czekać na PKK?

Starostwo w ciągu 2 dni roboczych od złożenia dokumentów przydzieli indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę (bardzo często numer PKK jest przydzielany od ręki). Posiadając już numer PKK, należy następnie zapisać się na kurs w szkole jazdy.

Kursy prawa jazdy w promocyjnych cenach – zadzwoń!

+48 883 997 997