Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Elmol Nauka Jazdy Warszawa

Pytania i Odpowiedzi

Potrzebujesz dowiedzieć się więcej?

Często zadawane pytania

1. Prawo jazdy – od czego powinien zacząć kandydat?

W pierwszej kolejności kandydat powinien zapisać się na badania lekarskie (możliwość wykonania w szkole jazdy Elmol), a następnie złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wnioskiem o wyrobienie profilu kandydata na kierowcę w starostwie powiatowym.

Następnie kursant po uzyskaniu numeru PKK zapisuje się na kurs. Po odbytym szkoleniu przystępuje do egzaminu w WORDzie.

2. Co to jest PKK?

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest elektronicznym dokumentem, który jest generowany w systemie przez wydział komunikacji starostwa powiatowego. Znajdują się w nim dane oraz informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy.

3. Jakie są wymagane dokumenty do uzyskania PKK?

Każdorazowo jest wymagane:

wniosek o wydanie prawa jazdy;
oświadczenie o przebywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo zaświadczenie o studiowaniu co najmniej od 6 miesięcy) oraz o niewystępowaniu przesłanek o których mowa w art. 12 ust 1 pkt 1-5 ustawy;
brak występowania u osoby przesłanek o których mowa w art. 12 ust 1 pkt 1-5 ustawy, czyli:

– u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
– w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;

– w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy – w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;

– posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym;

– która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte – w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia;
orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz (jeśli jest wymagane dla danej kategorii) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
aktualne zdjęcie zgodne z przyjętymi standardami wymaganymi do prawa jazdy, tj. wymiary 3,5 x 4,5 cm, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, ukazujące głowę osoby fotografowanej, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, dopuszcza się aby osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku załączyła fotografię w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy ( zgodnie z zasadami swojego wyznania) – fotografię z nakryciem głowy, pod warunkiem, że jest umieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
osoby, które nie ukończyły 18 roku życia – pisemną zgodę rodzica lub opiekuna;
kserokopię dotychczasowego prawa jazdy – jeżeli posiadamy;

4. Czy kursant przystępujący do kursu praktycznego powinien mieć zdaną wcześniej teorię?

W PKK musi pojawić się wpis o uzyskaniu pozytywnego wyniku państwowego egzaminu teoretycznego w momencie kiedy OSK pobiera PKK przyjmując daną osobę na kurs, wówczas uczestnik kursu może być zwolniony z zajęć teoretycznych.

5. Czy na kursie z OSK z teorią uczestnik powinien zdawać egzamin wewnętrzny z teorii?

Tak, kursant, który nie korzysta ze zwolnienia z części teoretycznej kursu zobowiązany jest do zdania wewnętrznego egzaminu teoretycznego, dotychczas realizowanego bezpośrednio po zakończeniu e-learningu lub po całym kursie jeśli był przeprowadzony tradycyjnymi metodami.

6. Jeśli uczestnik kursu zda egzamin teoretyczny w WORD-zie powinien gdzieś to zgłosić?

Nie, pozytywny wynik z części teoretycznej zostanie wprowadzony przez WORD do PKK.

7. Jak sprawdzić czy mogę odebrać prawo jazdy?

Na stronie: https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html widnieje informacja, czy prawo jazdy zostało już wyrobione, natomiast należy poczekać 1-2 tygodni aż będzie gotowe do odbioru w Wydziale Komunikacji.

8. Co w przypadku kiedy kursant zrezygnuje z teorii w OSK?

Nastąpią jedynie zmiany w adresie pod który udajemy się po uzyskaniu profilu kandydata na kierowcę.

Należy wybrać się do WORDu i zapisać na egzamin zamiast do ośrodka szkolenia kierowców, jednakże jeżeli kursant (zapisany już na kurs) zdecyduje się na wcześniejsze przystąpienie do egzaminu teoretycznego, zobowiązany jest do powiadomienia swojej szkoły jazdy o tym, tak aby mogła odpowiednio poinformować o tym WORD.

9. Czy istnieje możliwość zapłacić za kurs w ratach?

Tak, każdą pełną płatność za kurs można rozłożyć na 3 równe raty:

I rata – przy zapisie na kurs
II rata – przed rozpoczęciem zajęć praktycznych
III rata – do 15 godziny zajęć praktycznych

10. Ile zapłacę za egzamin praktyczny w WORDzie?

50 zł – za egzamin z teorii;
150 zł – za egzamin z praktyki dla kategorii AM;
200 zł – za egzamin z praktyki dla kategorii A1, A2 lub A;
200 zł – za egzamin z praktyki dla kategorii B;
200 zł – za egzamin z praktyki dla kategorii B1, C1, D1 lub T;
250 zł – za egzamin z praktyki dla kategorii C, D lub B+E;
250 zł – za egzamin z praktyki dla kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;
L znak nauka jazdy

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi?

Napisz do nas lub zadzwoń. Z wielką przyjemnością odpowiemy na wszystkie interesujące Cię pytania.
Contact Form Demo
Chcesz zrobić kurs na prawo jazdy?

Zapisz się już teraz! Oddzwonimy!

Formularz Zapis Na Kurs Loop Page